Nieuws

16 mei 2014: team red is vandaag begonnen met een wereldwijde studie naar carsharing-aanbieders. Via een enquête wordt een beschrijving van elke individuele onderneming gevraagd, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in de eerste CarSharing Operator Database. Het doel van de database is om in de snel groeiende markt carsharing-aanbieders met leveranciers in contact te brengen. Alleen deelnemende bedrijven en leveranciers zullen toegang krijgen tot de database.
Wij benaderen alle carsharing-aanbieders die bij ons bekend zijn per e-mail. Bent u een carsharing-aanbieder en hebt u geen uitnodiging voor deelname ontvangen, neemt u dan a.u.b contact op via presentacion.victorero-solares[at]team-red.net, zodat wij u een persoonlijke uitnodiging kunnen toezenden.

11 oktober 2013:— team red is cosponsor van de “Shared Use Mobility Summit” in San Francisco, California. team red’s directeur Bodo Schwieger presenteert de eerste resultaten van een evaluatieproject van one-way carsharing in München. Dave Brook (team red US) leidt de afsluitende sessie over beleidswijzigingen die nodig zijn om ”shared use mobilitydiensten” sneller geïmplementeerd te krijgen.

9 oktober 2013: team red heeft een tender gewonnen voor een verkeersstudie voor het Nicaraguaanse Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Het project richt zich op de verbetering van de vervoersdienst tussen de steden Managua, Masaya en Granada. Daarvoor wordt een verkeersmodel ontwikkeld op basis van huishoudenquêtes en worden er voorstellen voor verbetering ontwikkeld, die aan een kosten-batenanalyse worden onderworpen. Het project wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank en uitgevoerd met onze Nicaraguaanse partner PROCAD. Dit project is een belangrijke stap in team red’s internationale ontwikkeling.

Maart 2013: In München worden naast klassieke Carsharing-concepten ook moderne OneWay-concepten aangeboden. Dit aanbod wordt ondersteund door de Stad, bijvoorbeeld waar het gaat om het beschikbaar stellen van parkeerruimte. team red heeft in samenwerking met de Universiteit Dresden en het onderzoeksbureau Omnitrend opdracht gekregen voor het uitvoeren van een evaluatieonderzoek van deze concepten. Onderzocht wordt wat het effect van de concepten is op de hoeveelheid verkeer, op het verplaatsingsgedrag van gebruikers en op andere factoren, zoals het autobezit.